Затверджено Положення про геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Старуня"

Відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 11 листопада 2014 року № 360 затверджено Положення «Про геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Старуня"

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN007095.html05.01.2015 manyava 0

ТОП користувачів