Віддалені наслідки хімічного забруднення навколишнього середовища. Вплив на здоров'я населення

Відбувається безперервне зростання кількості алергійних захворювань, що пов'язане із збільшенням числа синтетичних алергенів в навколишньому середовищі (харчових добавок, різних промислових забруднювачів - сполук S, P, Cr, Co, Ni). Відомий  природний алерген - квітковий пилок. Алергенами є фарби для волосся, шампуні, фотореактиви, засоби дезінфекції, косметика та інші засоби побутової хімії. Діти значно чутливіші до алергенів, ніж дорослі, що пов'язано з особливостями розвитку імунної системи. Основні органи-мішені - шкіра і слизові, які є бар'єром між зовнішнім середовищем і організмом. Вплив хімічних факторів відбивається на рівні імунореактивності, особливо у дітей. Так дослідниками з Польщі була встановлена залежність між частотою лейкозу у селян і вмістом ртуті в оболонці насіння. Подібний зв'язок установлений між лімфолейкозами великої рогатої худоби і фунгіцидами, що містять ртуть. Дуже небезпечні харчові продукти, що містять меркурій для людини, особливо для вагітних жінок. У більшості економічно розвинених країн рівень мутагенів в довкіллі перебуває на рівні стимулюючих доз стосовно організму людини, та виявляє тенденцію до виходу в зону, де не виключений шкідливий вплив. Такий нематоцид, як гебролхлорпопан призводить до чоловічої безплідності і у лабораторіях доведена його канцерогенність. Деякі харчові барвники та ароматизатори викликають порушення поведінки у дітей. Метали, що не виявляють тератогенного ефекту здатні проникати через плаценту, а ті що виявляють - концентруються в ній і лише в невеликих кількостях переходять у плід. Тератогенний ефект виявляють, наприклад, In, Cd, Hg, As.
Доведено  роль хімічних речовин у процесах канцерогенезу. Наприклад, у чоловіків і у меншому ступені у жінок, найбільш часта патологія - рак легенів, прогнозується зростання частоти захворювань цією хворобою.
Найбільш повний перелік хімічних речовин - канцерогенів представлений у документах ВООЗ. Так, наприклад, азбест - латентний період терміну утворення пухлини 15-30 років. Канцерогенними властивостями характеризуються  викиди підприємств нафтопереробки та нафтохімії. При цьому забруднення носять на тільки локальний характер, але і повсюдний, забруднюється ґрунт лісових масивів і полів. Подібні речовини виявляються в ґрунті вже на глибині 1,5 м тому існує небезпека забруднення ґрунтових вод. Значні забруднення канцерогенами в наслідку промислових викидів приводять до необхідності їх нормування (ГДВ), наприклад, бензопірену.


30.08.2013 manyava 0

ТОП користувачів