Класифікація водокористувачів

Усі галузі економіки поділяють на дві категорії залежно від цілей водокористування: I категорія – галузі економіки, для яких прісна вода в даний час і в майбутньому є абсолютно необхідною і потреба в ній все зростає. Це постійні водоспоживачі води, до яких належать водопостачання, зрошення, харчова промисловість, а також курорти, відпочинок, водний спорт і туризм, охорона природи. II категорія – галузі економіки, для яких вода є сировиною, яку можна частково або повністю замінити при подальшому вдосконаленні технологічних процесів виробництва і транспорту, зростання культури і комунального благоустрою. До них належать енергетика, транспорт, деякі галузі промисловості, в яких можуть розроблятися менш водоємні технологічні схеми. Згідно із статтею 42 Водного кодексу України (ВКУ), водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства, які здійснюють забір води з водних об'єктів, скидають у них зворотні води або користуються водними об'єктами. Водокористувачі можуть бути первинними або вторинними. Первинні водокористувачі – це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води. Вторинні водокористувачі (абоненти) – це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні системи на умовах, які встановлюються між ними, та за погодженням з органом, який видав дозвіл первинному водокористувачеві.01.06.2015 manyava 0

ТОП користувачів